Kokemuksia uusien toimitilojen viemärin kuvauksesta – LVI-Japexit Oy

LVI-Japexit Oy:n työnjohtaja Veli-Pekka Kosunen esittelee Oulunportin liikerakennusten LVI-urakointia ja viemärin kuvauksen hyötyjä uudisrakentamisessa. Uudisrakennuksen viemärit kannattaa kuvata ennen lattian valua ja pihan asfaltointia, jolloin virheet on vielä helppo korjata. Valmiin toimitilan käyttökatkot tulevat kaikille kalliiksi.

Viemärikuvaus paljastaa uudiskohteiden rakennusvirheet

painunut putki

Uudiskohteiden viemärit on hyvä kuvata ennen käyttöönottoa. Viemärikuvaus paljastaa mahdolliset rakennusvirheet ja ongelmakohdat. Rakennusaikaiset asennusvirheet ja putkiin jääneet rakennusjätteet voivat aiheuttaa myöhemmin viemäritukoksia ja vesivahingon.