Viemärikuvaus paljastaa uudiskohteiden rakennusvirheet

Uudiskohteiden viemärit on hyvä kuvata ennen käyttöönottoa, jotta rakennusvirheet ja mahdolliset  ongelmakohdat löytyvät ennen asukkaiden muuttoa taloon. Viemärikuvaus myös varmistaa, että viemärit on asennettu vaatimusten mukaisesti. Rakennusaikaiset asennusvirheet ja putkiin jääneet rakennusjätteet voivat aiheuttaa myöhemmin viemäritukoksia ja vesivahingon. Rakennusliike on vastuussa viemäreiden kunnosta samoin kuin muustakin rakennuksesta kymmenen vuotta.

Viemärikuvaus kannattaa - kamera löytää putkiston painaumat ja litistymät

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista 32§ toteaa jätevesilaitteiston tiiviydestä näin:

”Jätevesilaitteiston on oltava tiivis. Materiaalien ja liitosten on oltava yhteensopivia. Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on tehtävä merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan jätevesilaitteiston tiiviyden toteamisesta.” 

Keinoista laki ei määrää, mutta rakennusvalvonnasta riippuen vaaditaan useimmiten joko putkistojen sisäpuolinen kuvaus tai koeponnistamalla tehtävä tiiviyskoe. Mielestäni viemärikuvaus on paras tapa, koska silloin ei ole vesivahingon riskiä. Kuvaamalla löydetään putkien painaumat ja litistymät, joita ei muilla keinoin pystytä toteamaan. Kuvausraportti toimii myös rakennusvalvonnalle käyttöönottotarkastuksessa todisteena siitä, että putkistojen tiiviys on todettu.

Putkistokuvauksessa sade- ja jätevesiviemärit kuvataan jokaiselta kaivolta painovoimaisen huuhtelun jälkeen.  Kamerassa käytetään ohjaria/jalkaa, joka pitää kameran noin 4,5 sentin korkeudella, eli lähes keskellä 110 millimetrin paksuista putkea. Kamerasta välittyy kuva monitoriin, josta nähdään mahdolliset painaumat ja muut ongelmat.

Piha uusiksi? Korjaaminen jälkikäteen on kallista ja hankalaa

 Tavallisimpia viemärikuvauksessa löytyneitä rakennusvirheitä ovat putkien painaumat ja rännikaivon vaakaan kääntyvä mutka, joka on litistynyt läjään. Kiinni painamatta jäänyt putken saumakin on melko yleinen.  Viemärikuvaus vähentää asennusvirheitä ja parantaa työn laatua. Vähemmän reklamaatioita, enemmän tyytyväisiä asiakkaita!

Kuvaus tehdään useimmiten siinä vaiheessa, kun korjaus on rakentajan kannalta helpointa ja halvinta. Pahimmillaan on käynyt niin, että viemärin jälkikuvauksessa on huomattu huonosti asennetut kaadot, ja asfaltti on jouduttu purkamaan valmiista pihasta pois.

Joskus putket on asennettu väärin, ja niissä on ollut suuria painaumia ja reilusti vettä, jolloin nurmikko ja koko muu piha on pitänyt uusia korjausten vuoksi.

painunut putki

Jälkikäteen korjaaminen on aina hankalaa ja kallista, eikä korjattu asfaltti miellytä silmää samoin kuin saumaton asfaltti. Jälkimarkkinoinnin kannalta tämä olisikin tärkeä huomioida, koska yleensä valmiissa kohteissa ihmisten ensimmäinen kysymys on ”kuka teki?”

Turha kai sanoakaan, että kysymys esitetään silloin, kun kohteessa on jotain silmää häiritsevää.

Painauma putkessa aiheuttaa tukoksen

Sisäpuolisissa jätevesiviemäreissä jo 30–40 % painauma aiheuttaa tukoksen jopa alle 10 vuodessa. Rasvalla ja moskalla on nimittäin paha tapa jäädä lillumaan seisovaan veteen. Kaadot kannattaa tietysti korjata silloin, kun betonivaluja ja lattialaatoituksia ei ole vielä tehty.

En tietenkään tarkoita, että asentajat tekisivät huonoa työtä, vaan työmailla käy monenlaisia raskaita koneita, kuten nostureita ja kuorma-autoja, jotka voivat huonolla tuurilla painaa tassulla putken läjään maakerroksen läpi. Tai sisätäyttöjä lätkätessä putki saattaa painua alaspäin aiheuttaen kaato-ongelman.

Urallani on tullut useamman kerran vastaan tilanne, jossa kakkoskakkonen on lyöty putkesta läpi sokkelinvieruskivetystä asennettaessa.

Pihalla tehdään usein myös kaivauksia putkistojen asennusten jälkeen. Esimerkiksi maalämpö- tai kaukolämpömiehet vetävät putkia yleensä sadevesiputkien alta, eikä heillä ole välttämättä riittävää ammattitaitoa tai kalustoa varmistaa, että putket ovat suorassa urakan jälkeen. Viemäriputket voivat asennusten yhteydessä liikkua pois paikoiltaan ja täyttyä vedellä.

Viemärin kuvauksessa käytetään maalaisjärkeä

Suurin valttini on hyvä palvelu, jonka vuoksi vanhat asiakkaani tilaavat kuvauksen uudiskohteilleen juuri Viemärituomarilta.

Olen kuvannut lukuisia eri ikäisiä viemäreitä, joten minulle on kehittynyt vahva asiantuntemus siitä, kuinka kauan putki pysyy toimintakuntoisena. Toisin sanoen kirjoitan raporttiin korjauskehotuksen vain, jos siihen on aidosti tarvetta.

Viemäreiden kuvauksissa käytetään maalaisjärkeä! Esimerkiksi 160 mm sadevesiviemärissä 30% täyttöaste vedestä muutaman metrin matkalla ei vaikuta toimintakuntoon, mutta jätevesiputkessa vastaava painauma tulee korjata.

Järjen käyttö säästää korjauskustannuksia, koska jokaisen seisovan vesitipan takia ei tarvitse kaivaa monttua. Tämä on myös sellainen säästö, ettei pitempiaikaisten asiakkaiden kanssa enää tarvitse edes hinnoista puhua. Toki hinnat ovat aina linjassa edellisten kohteiden kanssa ja kilpailukykyiset.

Pystyn puhdistamaan tomut ja tiettyyn rajaan asti myös sepelit pois putkista harjalla ja painepesurilla. Aina ei tarvitse tilata kallista imu-paineautoa huuhtelemaan putkia.